Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door V.O.F. Hey! Noot met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

De V.O.F. Hey! Noot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De V.O.F. Hey! Noot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van V.O.F. Hey! Noot opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel V.O.F. Hey! Noot alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is V.O.F. Hey! Noot niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door V.O.F. Hey! Noot worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel V.O.F. Hey! Noot uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door V.O.F. Hey! Noot worden onderhouden wordt afgewezen.